BẢNG GIÁ IN ẤN QUẢNG CÁO

STT Tên hàng 5m2 ->99m2 100m2->499m2 500m2  trở lên
1 Hiflex (Nhật)  0.30mm

Hiflex (Nhật)  0.32mm

Hiflex (Nhật)  0.36mm

23.000 đ/m2

25.000 đ/m2

35.000 đ/m2

22.000 đ/m2

23.000 đ/m2

33.000 đ/m2

20.000đ/m2

22.000đ/m2

30.000đ/m2

2 PP trong nhà  keo bóng/mờ (máy Mimaki) 50.000 đ/m2 47.000 đ/m2 45.000 đ/m2
3 PP ngoài trời keo bóng/mờ (máy Mimaki) 70.000 đ/m2 67.000 đ/m2 65.000 đ/m2
4 Decal ( máy Nhật )cán màng thêm 15.000đ/met 55.000 đ/m2 50.000 đ/m2 48.000 đ/m2
5 Giấy ảnh 75.000 đ/m2 73.000 đ/m2 70.000 đ/m2
6 Backlit film (keo bóng/mờ)

Backlit film (keo 2 mặt)

115.000 đ/m2

155.000 đ/m2

110.000 đ/m2

150.000 đ/m2

105.000 đ/m2

140.000 đ/m2

7 Silk trong nhà

Silk ngoài trời

90.000 đ/m2

120.000 đ/m2

87.000 đ/m2

115.000 đ/m2

85.000 đ/m2

110.000 đ/m2

8 Canvas mực dầu 140.000 đ/m2 130.000 đ/m2 120.000 đ/m2
9 Decan Lứoi 90.000đ/ m2 87.000đ/ m2 85.000đ/ m2

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT